Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 05.pdf
Lĩnh vực