Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 25/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 25.pdf
Lĩnh vực