Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
Số ký hiệu văn bản 22/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 22.pdf
Lĩnh vực