Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 21/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 21.pdf
Lĩnh vực