Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế
Số ký hiệu văn bản 2532/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thuế, Phí, Lệ phí
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2532.pdf
Lĩnh vực