Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3522/BC-UBND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 3522.pdf
Lĩnh vực