Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông"
Số ký hiệu văn bản 3484/BC-UBND
Ngày ban hành 12/12/2021
Ngày hiệu lực 12/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông"
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3484.pdf
Lĩnh vực