V/v hướng dẫn thực hiện điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Số ký hiệu văn bản 3389/UBND-NC
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3389.pdf
Lĩnh vực