Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3356/BC-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3356.pdf
Lĩnh vực