Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3353/CTr-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2021
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3353.pdf
Lĩnh vực