Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 3) Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 2369/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 3) Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2369.pdf
Lĩnh vực