Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp
Số ký hiệu văn bản 2520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2520.pdf
Lĩnh vực