Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2523/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt, Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2523.pdf
Lĩnh vực