Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân số
Số ký hiệu văn bản 2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân số
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt, Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2521.pdf
Lĩnh vực