Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2720/STC-QLNS
Ngày ban hành 20/11/2021
Ngày hiệu lực 20/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2021-11-20-thuyet-minh-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsdp-nam-2021.pdf
Lĩnh vực