Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 3136/KH-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3136.pdf
Lĩnh vực