Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2077/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2077.pdf
Lĩnh vực