Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày hiệu lực 07/10/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 17.pdf
Lĩnh vực