Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1862/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1862.pdf
Lĩnh vực