Quyết định Cho phép Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Y tế giữa Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Sở Y tế các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 1864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Cho phép Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Y tế giữa Ủy ban Y tế - Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Sở Y tế các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1864.pdf
Lĩnh vực