Phương án Đón công dân của tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương
Số ký hiệu văn bản 2891/PA-UBND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Phương án Đón công dân của tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương
Hình thức văn bản Loại khác
Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2891.pdf
Lĩnh vực