Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý III năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2242/STC-QLNS
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý III năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2242-stc-qlns-thuyet-minh-tinh-hinh-thuc-hien-dt-nsdp-den-het-qiii-nam-2021.pdf
Lĩnh vực