Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”
Số ký hiệu văn bản 2476/BC-BCĐ
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2476.pdf
Lĩnh vực