Quyết định của UBND tỉnh công nhận 24 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1536/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định của UBND tỉnh công nhận 24 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh thuộc ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1536.pdf
Lĩnh vực