Thông báo của UBND tỉnh đối với 21 sáng kiến không đủ điều kiện công nhận về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2231/TB-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo của UBND tỉnh đối với 21 sáng kiến không đủ điều kiện công nhận về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 2231.pdf
Lĩnh vực