Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện vi pham hành chính (Do không xác định được người vi phạm).
Số ký hiệu văn bản 1564/QĐ-TTTVPT
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện vi pham hành chính (Do không xác định được người vi phạm).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1564.pdf
Lĩnh vực