Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính ông Chảo Vần Liàng
Số ký hiệu văn bản 1444/QĐ-XPVPHC
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính ông Chảo Vần Liàng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1444.pdf
Lĩnh vực