Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 1281/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1281.pdf
Lĩnh vực