Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1191/BC-UBND
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp
Người ký duyệt PCT Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1191.pdf
Lĩnh vực