Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1265/BC-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1265.pdf
Lĩnh vực