Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030
Số ký hiệu văn bản 722/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thương mại
Người ký duyệt PCT Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 722.pdf
Lĩnh vực