Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1043/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại
Người ký duyệt PCT Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1043.pdf
Lĩnh vực