Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 775/BC-UBND
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thương mại
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 775.pdf
Lĩnh vực