Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 473/UBND-CTCTĐT
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Loại khác
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 473.pdf
Lĩnh vực