Quyết định Thành lập Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xét chọn hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xét chọn hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 07 mỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 167.pdf
Lĩnh vực