NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 51/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm 51.pdf
Lĩnh vực