Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm 46.pdf
Lĩnh vực