NGHỊ QUYẾT Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm 44.pdf
Lĩnh vực