Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty Xây dựng 30/6
Số ký hiệu văn bản 2686/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty Xây dựng 30/6
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2686.pdf
Lĩnh vực