Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2950/TTr-UBND
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 30/11/2020
Trích yếu nội dung Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2950-ttr-ubnd.rar
Lĩnh vực