Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quí IV) năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2037/STC-QLNS
Ngày ban hành 18/11/2020
Ngày hiệu lực 18/11/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quí IV) năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2037-stc-thuyet-minh-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsdp-nam-2020.pdf
Lĩnh vực