Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích
Số ký hiệu văn bản 01/2020/QĐ-TA
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày hiệu lực 13/11/2020
Trích yếu nội dung Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01.pdf
Lĩnh vực