Bộ tải liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Số ký hiệu văn bản 667/STP-NVI
Ngày ban hành 08/09/2020
Ngày hiệu lực 08/09/2020
Trích yếu nội dung Bộ tải liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 667.pdf
1852.pdf
botuphap.pdf
Lĩnh vực