QĐ Sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BCĐ ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1458/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2020
Ngày hiệu lực 11/08/2020
Trích yếu nội dung QĐ Sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban chỉ đạo kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BCĐ ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bảo hiểm
Người ký duyệt pCT Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1458.pdf
Lĩnh vực