Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030
Số ký hiệu văn bản 1359/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hiệu lực 31/07/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 thuộc Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thương mại
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1359.pdf
Lĩnh vực