Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Số ký hiệu văn bản 708/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 708.1.pdf
Lĩnh vực