Quyết định Về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Văn phòng Thường của Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc
Số ký hiệu văn bản 479/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/05/2023
Ngày hiệu lực 01/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Văn phòng Thường của Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 479.qd-ubnd.pdf