Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021
Số ký hiệu văn bản 622/STC-QLNS
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm bc-thuyet-minh-tinh-hinh-th-du-toan-nsdp-quy-i-2021.pdf
Lĩnh vực