Báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2804/STC-QLNS
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2804-stc-qlns-thuyet-minh-du-toan-thu-nsnn-tren-dia-ban-chi-nsdp-phuong-an-phan-bo-nsdp-nam-2022.pdf
Lĩnh vực