Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Số ký hiệu văn bản 844/BC-UBND
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 844.pdf
Lĩnh vực